var lng = new Object(); lng.requiredfield = "Wypełnij wymagane pole: {#FIELD#}"; lng.requiredmail = "Nie podałeś/-aś adresu e-mail."; lng.requiredmail2 = "Adres e-mail jest niepoprawny."; lng.requiredminprice = "Minimalna wartość dla pola {#FIELD#} wynosi: {#MINPRICE#} PLN";