Reklamacja

  1. Reklamacje ( niezgodności ) ilościowe powinny być zgłaszane w ciągu dwóch dni od otrzymania przesyłki. Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje jakościowe rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji.
  3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych w trakcie transportu , będą rozpatrywane tylko w przypadkach spisania takiej reklamacji przez Klienta w obecności pracownika firmy spedycyjnej i na podstawie protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar przy odbiorze, zwracając szczególną uwagę na uszkodzenia opakowania przesyłki (wgniecenia, zadrapania). Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt z pracownikiem firmy Comfort System w celu powiadomienia o ewentualnych nieprawidłowościach.
Zadzwoń